Kamienna Góra - informacje


18.585
mieszkańców Kamiennej Góry
8.920
mężczyzn
9.665
kobiet

2.278
w wieku przedprodukcyjnym

11.294
w wieku produkcyjnym

5.013
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

61
zawarto małżeństw

110
urodzeń

279
zgonów

-169
przyrost naturalny
miasto Kamienna Góra
dochody

96.948.456
wydatki

102.161.928
struktura wydatków Kamiennej Góry

110.246
0,108%
Leśnictwo

32.588
0,032%
Rolnictwo i łowiectwo

5.004.234
4,898%
Transport i łączność

8.775.337
8,590%
Administracja publiczna

81.802
0,080%
Turystyka

7.662.606
7,500%
Gospodarka mieszkaniowa

504.259
0,494%
Działalność usługowa

111.447
0,109%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

400
0,000%
Obrona narodowa

158.719
0,155%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.089.237
1,066%
Obsługa długu publicznego

19.716.464
19,299%
Oświata i wychowanie

332.774
0,326%
Ochrona zdrowia

5.568.946
5,451%
Pomoc społeczna

645.298
0,632%
Edukacyjna opieka wychowawcza

12.084.728
11,829%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.144.057
12,866%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.392.974
2,342%
Kultura fizyczna i sport

24.733.812
24,210%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-05-26 22:36
REKLAMA
pogoda Kamienna Góra
12.7°C
wschód słońca: 04:53
zachód słońca: 20:52
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kamiennej Górze